Skip to main content
Jong Volwassenes

Die Jong Volwasse Leer Gemeenskap se vraag

By September 20, 2018No Comments

Die Jong Volwasse Leer Gemeenskap (JVLG) het ‘n vraag formuleer om…

  • eerstens hul navorsing op te som tot dusver;
  • tweedens om die crux van die uitdaging te formuleer;
  • en derdens ‘n vraag te vind wat almal op alle vlakke van kerkwees kan help om na te dink oor jong volwassenes, die kerk en die toekoms

Die vraag is…

Wat kan ons volhoubaar anders doen sodat jong volwassenes vanuit egte gemeenskap ten volle (“fully alive”) kan leef met geloof, wysheid en roepingsbewustheid?

Hoekom dié vraag?

  • Die fokus is op volhoubaar anders doen. Dit is die JVLG se waarneming is dat ons as kerk nie hierin slaag nie. Ons dink tans aan tydelike oplossings eerder as volhoubare langtermyn doelwitte.
  • Egte gemeenskap  is belangrik. ‘n Kenmerkende eienskap van millennials is die soeke na egte (outentieke) en dieper verhoudings, konneksie en gemeenskap.  Dink maar aan die opkoms van die “neighbourhood markets” en alternatiewe belangegroepe waarin mense verhoudings bou.
  • Ten volle (“fully alive”) beteken om die lewe ten volle te leef, die sin van die lewe te ontdek, holisties te leef, gelukkig en tevrede te wees en om te floreer. Dink maar aan die opkoms van die gesondheids- en sportkultuur.
  • Met geloof want die millennials is ‘n uiters spirituele generasie.
  • Wysheid is belangrik en nie kennis alleenlik nie. daar is ‘n oorvloed inligting, maar jong volwassenes het ‘n soeke na onderskeiding en wysheid. Daarom plaas millennials ook waarde op mentorskap.
  • Roeping is ‘n belangrike team wat 70% van hierdie generasie is sosiaal betrokke en op een of ander wyse bezig om ‘n verskil te maak. Dink maar aan die “social justice campaigns” en die opleef van besighede met ‘n gewete soos fair tradekoffie.

Die Jong Volwasse Leer Gemeenskap glo dat hierdie die regte vraag is. Hulle daag almal  – ringe, kerkrade, vergaderings, eredienste, kommissies, taakspanne, bedieninge, kleingroepe,  – om deurlopende hiertoe vraag te vra. Hulle meen dat dit ‘n reuse verskil sal maak om volhoubaar anders te dink en te doen. En hulle glo dit sal die mense help om geestelike verbeelding te kry oor die kerk van die toekoms!”

Die Jong Volwasse Leer Gemeenskap is ‘n inisiatief van die Sinode van Wes-Kaapland onder leiding van die Taakspan vir Jeug en Familiebediening.