Skip to main content

Wat kan ons doen as ons slegte nuus hoor?

Hoe kan ons mekaar ondersteun as families en gemeenskap wanneer ons slegte nuus hoor, byvoorbeeld van ‘n ongeluk wat gebeur het waarin mense wat ons ken, oorlede is?

  1. Die eerste is om mekaar net ruimte te gee om ons verskillende gevoelens met mekaar te deel.

Ons voel dalk geskok, ons voel dalk of dit alles onwerklik is. Sommige mag dalk hartseer reageer, ander sal dalk verward wees of antwoorde soek. Ander sal dalk selfs kwaad raak vir iets of iemand of ongewoon geïrriteerd of aggressief optree. Dalk sal ander onttrek om alleen te wees of stil raak. En party van ons sal dalk oor en oor daaroor wil praat. Dit alles is normale reaksies. Ons is verskillend en ons almal hanteer skok en hartseer nuus op verskillende maniere. Elkeen se emosies en ervaring is geldig en eg.

Jesus het baie keer sy emosies gewys, byvoorbeeld toe Hy met die dood van sy baie goeie vriend Lasarus, ook baie hartseer geraak het (Johannes 11:33-35):

Toe Jesus sien dat Maria huil en dat die Jode wat saam met haar gekom het, ook huil, het sy gemoed vol geskiet en was Hy aangedaan.
Hy vra toe: “Waar het julle hom begrawe?”
Hulle het vir Hom gesê: “Here, kom kyk.”
Jesus het gehuil. Die Jode sê toe: “Kyk hoe lief het hy hom gehad!”

Daarom weet ons dat ons ook emosies mag ervaar en dat Jesus ons diepste pyn verstaan.

  1. Tweedens kan ons vashou aan God wat by ons teenwoordig is.

God verstaan hoe ons voel, ook as ons in hierdie tyd sy liefde of trou betwyfel of selfs wonder of ons nog glo. Hy sal ons hand neem en ons dra hierdeur. Hy verstaan ons pyn en ons diepste vrese. God sal ons nie in die steek laat nie. Hy gee vir ons krag, wysheid en troos. Hy gee ook vir ons mense om ons hand te neem en saam met ons te stap deur die donkerste tye.

Hiervan is ek oortuig: geen dood of lewe of engele of magte of teenswoordige of toekomstige dinge of kragte of hoogte of diepte of enigiets anders in die skepping kan ons van die liefde van God skei nie, die liefde wat daar is in Christus Jesus ons Here.
Romeine 8:38-39

  1. Derdens kan ons in hierdie tyd daar wees vir mekaar.

Iemand se dood raak nie net die direkte familie wat verlies ervaar nie, maar ook hulle naasbestaandes en vriende. Onverwagse trauma of ongelukke kan ook ‘n hele gemeenskap, skool of selfs land beïnvloed, al het almal nie eers die betrokke mense geken nie. Ons as geloofgemeenskap kan egter tydens tye van verlies of swaarkry mekaar dra en vir mekaar help om daardeur te kom. Ons kan God se liefde vir mekaar wys deur na mekaar te luister, geduldig te wees met mekaar en praktiese dinge vir mekaar te doen.

Hy het ter wille van ons gesterwe, sodat ons, of ons by sy koms nog lewe of reeds dood is, saam met Hom kan lewe. Praat mekaar moed in en versterk mekaar dan met hierdie woorde, soos julle trouens reeds doen.
1 Tessalonisense 5: 10-11

Kom ons vertel mekaar hoe ons voel. Kom ons bid saam en herinner mekaar aan God se nabyheid. Kom ons wees goed vir onsself en ander.

 

Geskryf deur ds Anriëtte de Ridder (Predikant in Sinodale diens vir Jeug en Familiebediening van die Wes-Kaapland Sinode)

Leave a Reply