Skip to main content

Die Gees sluit almal in!

Teks: Handelinge 2:14-21

Voorafsang

Afkondigings en Kollekte

Kindermoment: Almal is nodig…

Gebruik Jenga blokkies om ‘n toring te bou (as jy tyd het kan hulle dit bou). Verduidelik dat die toring redelik stewig is. Laat elke kind ‘n blokkie verwyder, nou raak die toring al hoe swakker, want al die blokkies is nodig!  Uiteindelik val die toring.

Maak die punt dat ons almal vir God belangrik is en almal is deel van die geloofsfamilie (soos die bestanddele van ‘n koeke of die blokkies van ‘n toring), ons het almal nodig, almal is deel, almal maak ‘n verskil.

Preek tema: Die Gees sluit almal in!

Sekere dinge in die lewe is net moeiliker as almal nie deel neem nie, of al die dele nie saamwerk nie… (storie van Daniel wat met een minder speler hokkie speel)

Maar soms vergeet ons dat die kleinste of die minste deel ook belangrik is… soos as jy vergeet om sout te gebruik op jou braaivleis, of as jy die bakpoeier vergeet in jou koek!

Preek illustrasie

Wie is hierdie persoon op die roeiboot?(Wys ‘n foto van ‘n roeispan met ‘n stuurman aan boord). Dit lyk of die persoon nie roei nie. Is dit nie net ekstra gewig nie (al is dit ‘n klein outjie)? Is hy te swak om te roei? Maak hy nie ‘n verskil nie? Ry hy net saam vir die lekker??

Eintlik is dit ‘n baie belangrike persoon – die stuurman van die boot. Sy werk is om die ritme aan te gee, sodat die span gelyk roei en om die rigting aan te dui. As hy nie daar is nie, (al is hy hoe klein) gaan die span nie so effektief saamwerk nie, en gaan hulle dalk verkeerde rigting roei.

In die Bybelse tyd was vroue, kinders en slawe nie so belangrik geag soos mans nie.

Hulle het gediskrimineer / onderskeid gemaak tussen

  • mans en vroue
  • kinders en grootmense
  • konings /base/eienaars en onderdane / dienaars (slawe)
  • profete en gewone mense
  • Jode en ander volke

En net spesiale uitverkore mense(profete) kon namens God optree, namens God praat, visioene van God sien of ‘n droom van God kry. Dis vir ons moeilik om ons in te dink in so ‘n wêreld, nê?

Maar ons almal het al gevoel hoe voel dit as jy nie gekies word vir die span nie, of as iemand jou nie ‘n kans gee om te praat nie, of as jy nie uitgenooi word na ‘n partytjie nie. Of as jy by jou werk oorgesien word vir bevordering, of as jou harde werk nie raakgesien word nie. Of as jy tuis moeite doen, maar daar is nie waardering nie. Ons almal was al oorgesien of uitgesluit.

 

Handelinge 2: 14-21

Maar dan gebeur daar iets wonderlike op pinkster dagwat die hele geloofsgemeenskap omkeer.

Vra dat die kinders vertel wat op pinkster gebeur het. Al die gelowiges wat bymekaar was in die bovertrek het die Gees ontvang….

Al die gelowiges wat die Gees ontvang het, het in ander tale praat (wat die mense om hulle herken het as verskillende wêreldtale). Hoe was dit moontlik?

Petrus staan op en vertel vir almal wat gebeur het en vir wie die Gees gegee is.

Hy verduidelik dit aan die hand van die profesie van Joël(wat 800 jaar voor hierdie Pinksterdag voorspel is, en nou uiteindelik waar geword het).

Lees Handelinge 2: 14-21

Toe staan Petrus saam met die elf ander apostels op en onder leiding van die Heilige Gees spreek hy die mense toe: “Jode en julle almal wat in Jerusalem woon, ek moet vir julle verduidelik wat gebeur het. Luister na wat ek gaan sê:

Hierdie mense is nie dronk soos julle dink nie, want dit is nog maar nege-uur in die môre.

Nee, hier gebeur wat God deur die profeet Joël gesê het:

“Só sal dit in die laaste dae wees, sê God: Ek sal my Gees uitstort op alle mense: julle seuns en julle dogters sal as profete optree; julle jongmense sal gesigte sien; julle oumense sal drome droom.

Ja, op my dienaars en my dienaresse sal Ek in daardie dae my Gees uitstort, en hulle sal as profete optree.

Ek sal tekens bo in die lug en wonders onder op die aarde gee: bloed en vuur en rookwolke.

Die son sal pikdonker word en die maan bloedrooi voordat die groot en glorieryke dag van die Here kom.

So sal dit dan wees: elkeen wat die Naam van die Here aanroep, sal gered word.

 Wie is almal ingesluit?

  • Seuns en dogters… maw alle geslagte. Vroue en meisies is gelyk, die Gees is ook netso by hulle
  • Jongmense en oumense is ingesluit – alle ouderdomme is gelyk, die Gees is netso by kinders en by bejaarde mense
  • Gewone mense (ook kinders en oumense en onbelangrike mense en ondergeskikte mense) sal gesigte sien en drome droom maw sal soos profete deur God gebruik word!

Wat is verrassend anders?

Die mense in daardie tyd het die wêreld gedeel in groepe- belangrik en minderwaardige groepe. Ook in hul godsdienstige leefwêreld was daar mense wat belangriker was as ander. Met die uitstorting van die Heilige Gees, kom herinner Petrus vir hulle daaraan dat God nie onderskeid maak nie. Hy sluit almal in by die belofte van die Gees. Die Gees diskrimineer nie. Die Gees verkleineer nie. Die Gees sluit nie mense uit nie. Die Gees maak nie sekere mense of groepe belangriker as ander nie. Dit was vir hulle ‘n verrassende nuwe manier van dink! Dit het hulle manier van doen uitgedaag en hulle moes leer om nuut hieroor te dink!

Hoe daag die teks ons uit?

 Die teks daag ons ook uit om ‘n groot spieël voor ons self te hou en te vra… wie sluit ons in en uit in vandag se tyd uit?

Teen wie diskrimineer ons?

Watter mense dink ons aan as minderwaardig?

Jy kan hier voorbeelde noem (bv arm mense, werklose mense, mense uit ander godsdienstige of politieke oortuigings).

 Was die Unicef – video “would you stop if you saw this little girl on this street?”

https://www.youtube.com/watch?v=MQcN5DtMT-0

 In ons land…

 In ‘n diep verdeelde samelewing en ‘n tyd wat diskriminasie talle vorms aanneem, herinner hierdie teks ons aan God se koninkryk waar almal ingesluit is en die laastes, die eerstes is. Die omgekeerde orde van God se liefde beteken dat ons met hoop na Suid-Afrika en die wêreld kan kyk en weet dat God se Gees mense omkeer. En dat Sy Gees jongmense gaan gebruik om die wêreld ‘n beter plek te maak!

 Of wys hierdie videogreep van ‘n kind wat ‘n verskil maak:

Kids playing basketballopen their hearts and invite a boy in a wheelchair to play:

https://youtu.be/QmnJJGQ_gDw

 Wat beteken die teks vir ons –  in ons gesinne?

Hoe hanteer ons mekaar in die gesin? Wat beteken dit vir jou dat almal gelyk is in die gesin? Almal is gesalf met die Gees, almal het die Gees. God is vir almal in die gesin ewe lief. Dit beteken dat kinders/jongmense ook vir ons dinge kan leer en ook vir ons ‘n voorbeeld kan wees!

Watter uitdagings beleef jul tans in die gesin – dalk kommunikasie, dalk iemand met moeilike persoonlikheid, dalk ‘n uitdagende tyd vir julle. God herinner jul vanoggend dat hy by julle is en dat julle vir mekaar goed moet wees, mekaar moet aanvaar, mekaar moet ag.

Whitney Houston se ou bekende lied “Greatest Love of All” herinner ons as volwassenes hoe ons moet dink oor ons kinders

“I believe the children are our future

Teach them well and let them lead the way

Show them all the beauty they possess inside

Give them a sense of pride to make it easier

Let the children’s laughter remind us how it used to be”

Kinders leer uit voorbeeld. Wys liefde, en hulle leer liefde. Wys respek, en hulle leer respek. Lag saam met hulle. Lei met jou voorbeeld, en hulle sal volg.

Wat beteken die teks vir ons  –  in die gemeente?

En hoe kan ons mense insluit in ons gemeenteen uitnooi en laat welkom voel? Hoe tree ons gasvry op? Reik ons uit na mekaar of bly ons in ons groepe? Wanneer laas het jy as oumens met ‘n kind of anders om gaan gesels? Wanneer laas het jy met ‘n vreemdeling gesels?

Daag dalk die lidmate uit om oor tee na kerk met iemand te gesels wat jy altyd mee gesels nie.

 Wat beteken die verhaal vir jou?

Jy is ‘n kind van God en Sy Gees is in jou en leef deur jou. Jy voel dalk soms klein en onbelangrik in God se Koninkryk of jy voel jy kan nie ‘n verskil maak nie. Soms voel jy dalk eensaam of uitgesluit deur mense. Soms voel jy dalk minderwaardig teenoor ander. Hierdie gebeure op Pinksterdag herinner jou dat God se Gees jou ook insluit en kies. Jy is God se kind en Hy is lief vir jou. Hy sal jou nooit verlaat of in die steek laat nie.  God werk deur Sy Gees in jou. Jou lewe is vir Hom belangrik. Jy is sy profeet in die wêreld. hy het jou gekies en aangestel om deur Sy Gees Hom te dien en die wêreld te beïnvloed.

 Geloofsbelydenis

  • Vertoon die videogreep “Ek glo – die Apostoliese geloofsbelydenis”

https://www.youtube.com/watch?v=g5bEid17nnU

Slotlied:

Seën

Antieke seënbede uit die 4e eeu aangepas en vertaal:

Die Here is VOOR jou om jou pad gelyk te maak.

Die Here is LANGS jou om jou in Sy arms toe te vou.

Die Here is AGTER jou om die aanvalle van die Bose af te slaan.

Die Here is ONDER jou om jou te dra as jy mag val.

Die Here is RONDOM jou om jou te beskerm.

Die Here is BOKANT jou om jou te seën.

Die Here is BINNE-IN jou om jou te lei met Sy Heilige Gees.

Die drie-enige God is BY jou – van nou af tot in ewigheid.

Amen.

 __________________________________________________________

 Geskryf deur Ds Anriëtte de Ridder (Predikant in Wes Kaapland Sinodale Diens: Jeug- en Familiebediening) vir Jeugdag 2017.