Skip to main content

Hier is ‘n tydlyn van die Bybel wat gebruik kan word in die kategese. Dankie aan Bianca Botha van die Grootte Kerk vir die saamstel daarvan.