Skip to main content

Biddag vir Jeug en Kategese

Preekriglyn en kinderoomblik

 

Tema:             Jesus het alle kinders van alle kulture en tale lief!

 

Teks:              Handelinge 2: 1-18 (fokus teks vers 4)

 

Liedere:          God hou van kindertjies (Soekie en die Radikids)

Weet jy nie jy’s ‘n tempel (Jan de Wet en die Loflaaities)

Ek is ‘n huis (Soekie en die Radikids))

Die Gees Laat ons bely (Laat U Ryk Kom) F579

Hoor jy die volke F469

Hier is U kerk F387

Skepper Gees F58

 

Inleiding:       Ons het onlangs (vier vandag) Pinkster gevier asook die geboorte van die kerk  – ‘n tuiste vir alle volke, tale, kulture, geslagte en ouderdomme.

Draai na mekaar en gesels met mekaar oor die vraag –

Wat het Pinkster gebeur? Herinner mekaar aan die storie van die uitstorting van die Gees en die geboorte van die kerk.

Ritueel:           Vandag is dit die Biddag vir Jeug en Kategese in die kerk.

Kom ons steek ‘n kers aan as simbool van die Gees se teenwoordigheid by alle mense, ook ons kinders en tieners.  (reël vooraf dat ‘n kind dit kom aansteek)

Seën:               Kom ons groet en seën mekaar met die woorde: (almal neem deel hieraan, ook die kinders)

Die Gees woon binne in jou

Die Gees werk deur jou

Die Gees is altyd by jou

 

Die Gees gee jou krag

Die Gees gee jou woorde

Die Gees gee jou wysheid

 

Die Gees is ALTYD by jou!

Amen

 

Kinderoomblik:

Raai hoeveel verskillende tale daar in die wêreld is? (6500) Hoeveel tale kan hierdie gemeente praat (kry terugvoer van die erediensgangers).

Kom ons hoor hoe klink dit om iemand anders te groet in verskillende tale: (laat almal telkens eers raai watter taal dit is, daarna kan hulle mekaar groet deur die woorde te herhaal).

Hallo!              (Afrikaans)

Dumelang       (Sotho)

Bonjour!          (Frans)

Marhaban       (Arabies)

Hola!               (Spaans)

Molweni!        (isiXhosa)

Guten Tag       (Duits)

Ciao                 (Italiaans)

Hoe sê ‘n mens God is lief vir jou in al hierdie tale?

God is lief vir jou         (Afrikaans)

Al Rabb yu-hebbuk      (Arabies)

Dios te ama                (Spaans)

Modimo ea urata        (Sotho)

Gott liebt dich             (Duits)

Uthixo uyakuthanda    (isiXhosa)

Dio ti ama                   (Italiaans)

Dieu t’aime                 (Frans)

 

Videogreep:               https://www.youtube.com/watch?v=UXskDOjEnDQ

 

Preek punte: (Handelinge 2: 1-18)

 1. Die Gees onderskei nie– Hy kom woon en werk deur mans en vroue, bejaardes en kinders, leiers en dienaars, belangrik en onbelangrik; mense van alle tale en culture. God het jou lief en kies om deur jou te werk.
 2. God praat ons taal– Hy besluit om die goeie nuus verstaanbaar te maak, Hy kom na ons omstandighede en konteks. God kies om ons te ontmoet in die chaos van tale, kulture, gebruike en gewoontes. Dit is goeie nuus sowaar!
 3. Die Gees gee vir ons ander tale om te praat(letterlik en figuurlik). Hy help ons om met mense van ander kulture die goeie nuus te deel. Hy help ons ook om na ander uit te reik, brûe te bou, na ander te luister, ander te dien, te versorg, te vergewe en te bemoedig.
 4. Die Gees help ons om te getuig. Die Gees het die eerste gelowiges (oud en jonk) gehelp om met ander volke en tale te gesels. Net so word ons geroep en toegerus om die goeie nuus met ander te deel en hulle te dien.

 

Gespreksvrae vir gesinne:

 • Watter kulture of groepe is in jou skool en dorp verteenwoordig?
 • Hoeveel maatjies het jy wat ook ‘n ander taal praat?
 • Kan jy dink aan iemand wat jy ken wat heeltemal anders is as jy? Wat het jy en daardie persoon in gemeen? (dink aan ‘n paar dinge)
 • Op watter verskillende maniere kan jy vir iemand sê/wys God het hulle lief?

 

Gebed idees:

 • Bid vir die kinders van Suid-Afrika wat 11 en meer tale praat. Deel vooraf papiertjies uit met die 11 landstale uit (voeg dalk Gebaretaal by):

Engels

Afrikaans

Zoeloe

Xhosa

Noord-Sotho

Suid-Sotho

Tswana

Venda

Tsonga

Ndebele

SiSwati

 

 • Bid vir mense wat kinders moet beskerm, leer, help, genees en liefhê soos onderwysers, skoolhoofde, ouers, grootouers, maatskaplike werkers, jeugwerkers, die regering, mediese personeel, ens.
 • Bid vir ruimtes waar kinders van julle gemeenskap die goeie nuus kan hoor soos huise, gemeentes, kategese, Kix groepe, uitreik projekte, #imagine kidz, koshuise ens.

 

Gebede wat kinders kan voorlees:

Here, dankie vir my vriend. Dankie dat ons nie dieselfde is nie. Dankie dat ons bymekaar kan leer oor ons elkeen se taal en kultuur. Dankie dat ons vir mekaar kan vertrou en saam kan lag. Help my om ‘n goeie vriend te wees. Amen

Here, dankie vir die tannie wat vir ons Bybelstories vertel. Dankie dat sy lief is vir Jesus. Dankie dat sy elke week vir ons wag met ‘n glimlag. Dankie dat ek vir haar moeilike vrae kan vra. Dankie dat sy my verjaarsdag onthou en my bel as ek siek is. Help haar om vir baie kinders God se liefde te gee. Amen

Here, dankie vir my skool waar ek elke dag nuwe dinge kan leer. Dankie dat ons elkeen talente het wat Jesus vir ons gegee het.  Dankie vir pouse tyd waar ons kan speel. Dankie vir sport, musiek en kuns. Dankie vir my juffrouens en menere wat my feite leer oor baie dinge en my wiskunde somme laat doen. Help hulle om vriendelik en geduldig te wees. Amen

 

________________________________________