Skip to main content

Welkom & waarom vier ons AsWoensdag:

  • Dit is die begin van Lydenstyd, 40 dae voor Paasfees (Sondae uitgesluit). Hierdie 40 dae simboliseer die 40 dae wat Jesus in die woestyn deur satan versoek is.
  • Gedurende Lydenstyd fokus ons op Christus se pad na die kruis, en ook op ons eie gebrokenheid – die plekke in ons lewens waar sonde ‘n houvas op ons lewens het. Baie mense vas van iets tydens hierdie tyd, om hulle geestelik skerp te maak, om te kan onderskei wat hierdie areas is, en om op Christus se lyding, kruisiging en opstanding te fokus.

Stilte en gebed

Lied: Kyrie Eleison

Skriflesing: Genesis 3:19 en 18:27, 2 Kor 4:10

Die twee kruise

Kan jy onthou die eerste keer wat ‘n dominee aan jou voorkop gevat het? Waarskynlik nie, want dit was met jou doop. Jy het waarskynlik gehuil of baie gekriewel, want jy het nie die water op jou voorkop verwag nie.

(Ouers, gesels gerus met jul kinders oor een goeie herinnering van hul doopdag)

Die dominee het heel moontlik ‘n kruis met die water op jou voorkop getrek. Met hierdie kruis het daar twee beloftes gekom:

  1. God maak jou deel van die familie – jy word ingesluit by die verbond. God drie-enig eis jou op as haar eiendom. Hier word ‘n belofte aan jou gemaak, dat die Gees altyd by jou sal wees.
  2. Jou familie belowe om jou deel van God se familie te hou – jou ouers het belowe om alles in hul vermoë te doen om jou bloot te stel aan die Lewende Here. Die gemeente belowe om hulle te help daarmee.

Vanaand gaan ons weer aan jou voorkop vat. Nog ‘n kruis daarop trek. Maar die keer met as, nie met water nie. As in die Bybel simboliseer gebrokenheid, broosheid, rou. Dit herinner ons daaraan dat alhoewel ons God se kinders is, is ons mens. Vanaand se as-kruis bring ons letterlik terug aarde toe – soos Gen 3:19 ons herinner. Ons is koningskinders, gemaak uit as en stof, soos Abraham gesê het (Gen 18). Ons is sondig en gebroke. Ons kry ‘n paar keer ‘n dag kruisies agter ons name, verkeerde woorde, verkeerde besluite, goed wat nie lewe bring nie, maar wat mense ongelukkig en “dood” maak. As mens al daai verkeerde merkies optel, dop ons die toets.

Gelukkig, en dis die Goeie Nuus, is die as-kruis vanaand nie in die vorm van ‘n verkeerde merkie nie, Dis in die vorm van die kruis waaraan Christus gesterf het. Jesus se kruis kom sit bo-oor ons verkeerde kruisies. Sy genade vir ons is meer as ons sonde. Hy het in jou en my plek gesterf, namens ons sonde gesterf. Ons sonde is vergewe omdat Christus opgestaan het uit die dood.

Vanaand se kruis is baie sigbaar, veral as jy nou hierna gou by die Spar moet stop vir brood en melk op pad huistoe. Mense gaan vir jou kyk en dalk selfs vir jou vra wat gaan op jou voorkop aan. Soos Paulus ons herinner in 2 Korintiërs 4:10, dra ons Christus se dood en opstanding elke dag in ons lywe, dit kom saam met ons oral waar ons gaan. Maar ons dra dit nie vir onsself nie, maar sodat dit sigbaar vir almal om ons kan wees – sodat ons die goeie nuus van Christus kan vertel. Al is ons gemaak van grond, en sal terugkeer na grond.

Amen

Soos wat jy gereed is, kom vorentoe, plaas jou hand in die water, as herinnering aan die eerste kruis op jou voorkop – jou doop. Ontvang dan die tweede kruis, van as, op jou voorkop vanaand.

Soos wat jy uitstap, neem ‘n verfkwas en maak ‘n kruis enige plek op die lap. Ons gaan dit as kanselkleed gebruik vir die hele lydenstyd.

Leave a Reply