Skip to main content
Huisgeloof Argief

2 Petrus 1:16-21

By June 18, 2024No Comments

Dag 2: Lydenstyd

Die Kerkjaar 

Die Kerkjaar of liturgiese jaar is ‘n kalender van seisoene en feesdae wat deur Christene dwarsoor die wêreld in verskillende denominasies gevier word. In elke seisoen fokus die kerk op ‘n ander tyd in Jesus se lewe en bespreek gelowiges gepaardgaande temas. Baie kerke lees ook bepaalde Bybeltekste en gebruik spesifieke kleure en simbole in elke seisoen. 

Die viering van die Kerkjaar is ‘n wonderlike manier om die tradisies en feeste van ons geloof as gemeentes saam te herdenk. Vir gesinne is dit ‘n geleentheid om saam te dink, te deel, te aanbid en geloofgewoontes in te oefen. Die kleure, simboliek en tradisies wat met elke seisoen gepaardgaan is kindervriendelik en ‘n kreatiewe manier om oud en jonk te betrek by eeue oue gelooftradisies.  Dit alles help ons om die stories van Jesus te onthou. 

Ons het gister gesels oor Jesus se verheerliking.  Petrus vertel in ‘n brief wat hy skryf die storie wat hy self beleef het van Jesus se verheerliking op die berg. Net so wanneer ons die kerkjaar seisoene en feeste vier, onthou ons wie Jesus is en help ons mekaar om Hom raak te sien in ons  lewens. 

Kom ons lees saam uit 2 Petrus 1:16-21 

Betroubaarheid van die getuienis 

16 Ons het ons immers nie op vindingryke fabels verlaat toe ons die kragtige teenwoordigheid van ons Here Jesus Christus aan julle bekend gemaak het nie. Inteendeel, ons was ooggetuies van sy ontsagwekkende grootsheid. 17  Nadat Hy van God die Vader eer en heerlikheid ontvang het, toe die luisterryke Majesteit die stem tot Hom laat kom het wat sê, “Hy is my Seun, my geliefde Seun, in wie Ek My verbly,” 18 het ook ons daardie stem gehoor wat uit die hemel kom, terwyl ons saam met Hom op die heilige berg was.  

Gesels nou saam oor die volgende vrae.

  1.  Vertel vir mekaar van ‘n fabel waaraan julle kan dink? 
  2. Wat is die verskil tussen om ‘n storie te hoor en om ‘n ooggetuie te wees ? 
  3. Kan jy dink aan iets spesiaal wat Jesus vir jou gedoen het, waarvan jy ‘n ooggetuie was? 

Kom ons bid saam. 

Dankie Here, dat U nie ‘n fabel is nie maar ‘n werklikheid.

Amen 

Doen nou die volgende saam. Hier is 3 voorstelle 

  • Die eerste voorstel is vir families: Dink aan ‘n spesiale teken of manier waarop julle kan onthou dat VerheerlikingSondag op die Kerkjaar se kalender is.  Skryf dit op julle lysie van spesiale dae wat julle gister gemaak het.   
  •  Die tweede voorstel is vir tieners: Dink aan ‘n keer wat jy Jesus op ‘n onverwagse plek beleef het.  Vertel dit vir iemand wat jy vertrou 
  • Die derde voorstel is vir kinders: Teken ‘n prentjie van hoe jy dink dit gelyk het toe Jesus verheerlik is.   

Mag die Here by elkeen wees en bly.  

Leave a Reply