Skip to main content
Huisgeloof Argief

2 Korintiërs 3:1-3

By June 18, 2024No Comments

Dag 4: Julle is soos… ‘n brief 

Loer gou op jou slimfoon se skerm.  Hoe lyk die “icon” wat vir jou wys dat jy boodskappe het wat jy nog nie gelees het nie, of vir smse?  Ek kan raai die meeste van julle se fone gaan ‘n koevertjie wys!  Deesdae kry ‘n mens net ‘n koevertjie as jou rapport daarin kom of ‘n rekening of boete as jy te vinnig gery het!  Ouer mense sal jou baie kan vertel oor hoe benoud of kwaad ‘n “venster”koevertjie hulle gemaak het!   

Daar was ‘n tyd wat alle belangrike inligting, en alle sosiale boodskappe met briewe gestuur was!  Briewe het tyd geneem, en omdat daar nie ‘n ander manier was om nuus te kry van familie of vriende nie, was briewe baie belangrik en kosbaar!  Briewe is gebêre en gereeld gelees.  ‘n Brief van ‘n bekende of belangrike persoon is baie besonders hanteer en opgepas! 

Kom ons luister saam na wat Paulus skryf oor mense wat soos briewe is in 2 Kor 3:1-3 uit die Bybel@kinders 

Julle is soos ‘n brief wat ek in my hart ronddra.  Ek lees dit elke dag.  Ander mense sien dat julle briewe van Christus is.  Toe ek daar by julle gepreek het, het Hy in julle lewe begin skryf.  Christus het nie gewone ink gebruik nie.  Hy het die Gees van die lewende God gebruik.  Hy het ook nie op papier of kliptafels geskryf  nie, maar op jul hart.  Hy het julle nuut gemaak.  Christus het nog nie klaar geskryf nie.  Hy sal aanhou skryf in julle lewe.  Ek weet dit, want ek vertrou op God.    

Gesels nou saam oor die volgende vrae.

  1. Hoe dink julle lyk ‘n brief wat Christus skryf?  Wat sal dit sê? 
  2. As ‘n mens hierdie brief nie kan lees met woorde en kommas en punte nie, hoe dink julle lees ‘n mens hierdie brief? 
  3. Wat dink julle beteken dit wanneer Paulus sê dat Christus aanhou skryf in ons lewe?  Wat moet ons doen?  

Kom ons bid saam.

Dankie Here, dat ek ook ‘n brief is wat u geskryf het.  Help my dat ander mense vir U sien as hulle hierdie brief lees.

Amen  

Doen nou die volgende saam. Hier is 3 voorstelle.  

  • Die eerste voorstel is vir families:  Krap in julle huis en kyk watter verskillende soorte briewe kan julle opspoor in julle huis.  Dalk kry julle ‘n paar verjaarsdag kaartjies ook.  Gesels oor hoe julle op verskillende manière briewe kan wees.   
  • Die tweede voorstel is vir tieners: Het julle geweet dat ‘n groot deel van die Nuwe Testament eintlik Briewe is wat vir mense en vir gemeentes geskryf was?  Blaai deur die Nuwe Testamant en maak ‘n lysie van die briewe wat jy kan vind.  Dink hoe spesiaal dit in daardie tyd moes wees om ‘n brief te ontvang. 
  • Die derde voorstel is vir kinders: Neem papier en ‘n koevert en skryf vir God ‘n briefie om te vertel hoe jy voel . 

Mag die Here Jesus wat jou roep om soos ‘n brief te wees, by jou wees en bly.   

Leave a Reply