Skip to main content
Jong Volwassenes

18 going on… Jongvolwassene wat werk?

By August 29, 2017No Comments

Millenials of millenni-mal, noem dit wat jy wil, maar jongvolwassenes is een prioriteit wat blyk om konstant geïgnoreer word. Is dit omdat ons al te lank met ons hande in ons hare sit of is dit omdat hierdie spesie (waarbinne ek self val) net te vreemd is. Ongeag die rede, niemand gaan die ouderdomsgroep tussen 18 en 35 ontglip nie en of jy gemaklik is daarmee of nie, as bedienaars moet ons bedien. Nou wat gemaak?

Na aanleiding van onlangse gesprek tussen bedienaars wat val binne hierdie ouderdom het, ons die volgende “best practices” identifiseer:

  • Bier en Bybel

NGK Bergsig in Durbanville het ʼn bediening begin vir jongmense wat kerklos geraak het. Dit het begin met ʼn groep vriende wat saam Bybel begin lees het in ʼn kroeg een keer ʼn week. Hulle het drie beginsels geïdentifiseer waarvolgens hierdie “kleingroep” funksioneer nl.:

  1. Luister as ʼn ander praat
  2. Ons mag verskil
  3. Niemand praat asof hulle meer weet as die ander nie.

Hoewel hierdie groep die verhale in die Bybel bespreek, is die raamwerk van so aard dat ongelowiges ook saam kan gesels en kuier. Die vrae word so gestel dat enige iemand daarop kan reageer. Die drie vrae wat gereeld gevra word vanuit die teks is:

  1. Wat leer ons van die karakter van God
  2. Wat leer ons van mekaar
  3. Wat leer ons van onsself?

Hierdie groep het uitgebrei na twee groepe wat elk een keer ‘n week bymekaar kom. Soms by kroeë en soms by mekaar se huise.

  • Kursus vir Jongvolwassenes

NGK Sonstraal in Durbanville het ʼn 5-weke-kursus aangebied met die doel om jongvolwassenes uit verskillende agtergronde bymekaar te bring rondom ʼn universele vraag. Die kursus is aangebied by ʼn neutrale plek – nie by die kerk nie, maar eerder ʼn koffiewinkel.

Hulle het een keer per week bymekaar gekom en ook saam geëet. Die aand was gestruktureer sodat enige iemand welkom sou voel, gelowig, ongelowig of soekend.

  • Jongwerkendes op die platteland

In Kimberley, het die NG kerke gesukkel om aparte jongwerkende bedieninge van die been af te kry. Dit het tot gevolg gehad dat ‘n paar van die kerke saamgespan het om een jongwerkende geleentheid, een keer per week saam te hou. Die idee was dat dit interdenominaal is en almal hul vriende saam nooi. Die hooffokus was op verhoudings. Daarom was daar net speletjies gespeel, saam geëet en gesels vir die eerste drie weke. Na die eerste drie weke, het elke gemeente om die beurt verantwoordelikheid geneem vir reëlings, maar steeds was die byeenkoms gesamentlik gehou en by ‘n neutrale plek.

  • Mamma-groep

NGK Bergsig in Durbanville het die behoeftes raakgesien by jong mammas om net bymekaar te kom en lewens-stories te deel. Hierdie groep bestaan uit mammas wat tuis is, sommiges steeds op kraamverlof en sommiges is werkend met flexi-ure. Hierdie groep kom een keer ‘n week bymekaar en die agenda mag verander volgens die behoefte van die groep. Somtyds is dit slegs ‘n ruimte om na mekaar te luister, soms om mekaar te dien en soms om saam te lees en te leer uit die Bybel.

Hierdie is slegs enkele voorbeelde en sal nie noodwendig in jou spesifieke konteks werk nie, maar almal moet iewers begin. Hopelik inspireer dit jou om vars te kyk na nuwe en kreatiewe bedienings moontlikhede. Millenial, milleni-mal of millenni-nou…

 

Geskryf deur Jana Dickason, jeugleraar Durbanville Gemeente na aanleiding van ‘n energiegesprek oor Jongvolwassenes gehou 20 Septemeber 2016. Hierdie energiegesprekke word gereël deur die Sinode van Wes-Kaap se Taakspan vir Jeug en Familiebediening.