Skip to main content
Familie Netwerk

10 Wenke vir die doop erediens

By November 16, 2018No Comments

Hierdie wenke is saamgestel tydens ‘n Familie Netwerk geleentheid gehou in Oktober 2018.

‘n Doop is vir enige familie ‘n belangrike gebeurtenis. Hier is ‘n paar wenke vanuit ons gesprekke wat ons dink belangrik is vir die predikant om in gedagte te hou:

  1. Wees aanpasbaar. Sommige uitsonderlike gevalle vra dalk ‘n uitsondering byvoorbeeld om ‘n baba / persoon tuis of elders se doop of om ‘n ander formaat te gebruik. Onthou dat die doop ‘n sakrament is wat wys na God se handeling (Sy genade en omgee). Wanneer julle besluite maak moet dit die wese van die doop reflekteer.
  2. Wees sensitief en gee om vir elke dopeling, ouer en familie. Neem in ag dat daar ook enkelouers, ongetroude ouers en pleegouers, volwassenes is wat wil doop, asook moontlik ‘n ouerpaar waar net een glo of net een ouer deel is van ons kerkfamilie. Gebruik inklusiewe taal en wees sensitief vir elke gesin se konteks en storie. Dink na oor hoe julle as gemeente “andersheid” en “uitsonderings” menswaardig en met liefde kan hanteer.  Dink ook na oor watter boodskap jul uitstuur met julle kommunikasie, gewoontes en erediensinrigting.
  3. Foto’s is belangrik vir mense om later die doop aan hulle kinders te wys en te kan verduidelik. Gee ruimte dat daar tydens die doop of na die erediens foto’s geneem kan word.
  4. Verbind die doopgesprek(ke) aan die liturgie deur byvoorbeeld simbole te herhaal.
  5. Betrek ook alle kinders in die erediens – dit is ‘n geleentheid om hulle ook te herinner aan hulle eie doop. Daar kan byvoorbeeld geleentheid gegee word vir ouers om aan hulle kinders iets te vertel van hulle doopdag.
  6. Betrek ook die res van die gemeente. Kinders kan byvoorbeeld ouer lidmate gaan vra wat die doop vir hulle beteken. Of ouer lidmate kan voorbidding doen vir die gesinne wat doop. Die gemeente kan ook ‘n seëngebed lees of sing vir die dopelinge.
  7. Maak dit persoonlik. Plaas ‘n foto van die baba / die persoon of hulle gesin op die oorhoofse skerm en vertel ‘n kort storie van die baba / persoon / gesin sodat almal hulle beter kan leer ken.
  8. Maak moeite om items soos die teks, gebede, lied, simbole, doopkers, ens. ook in ‘n pakkie huis toe te gee vir die persoon / ouers sodat dit deel van die storie kan wees wat hulle later aan ander / hulle kind vertel.
  9. Stuur ‘n geselsblad vir elke gesin huis toe na elke doop geleentheid wat wenke gee vir ouers om tuis met hul kinders en tieners oor die doop te gesels. Dit moet ook verkieslik ‘n ‘n aktiwiteit en gebed insluit.
  10. Betrek die uitgebreide gesin van die baba/persoon wat gedoop word deur vir hulle byvoorbeeld na die doop vorentoe te laat kom na die liturgiese ruimte om saam hande op te lig om die baba / persoon te seën tydens die gebed.

Kyk gerus ook na die volgende boeke:

“Watermerk – voorberei vir die doop. Riglyne vir gesprekke met ouers” deur Dieter de Bruin e.a. is beskikbaar by Bybelmedia (http://eshop.bybelmedia.org.za/product/watermerk

R50 Oktober 2018)

“Doopjoernaal – leef jou doopbelofte. Gesprekke, simbole en aktiwiteite om die doop jou eie te maak” deur Dieter de Bruin e.a. is beskikbaar by Bybelmedia (http://eshop.bybelmedia.org.za/product/doopjoernaal/ R70 Oktober 2018)