Skip to main content
Familie Netwerk

10 wenke om kinders te betrek in ‘n interaktiewe erediens (deel 1)

By September 20, 2018No Comments

Inter-ouderdom eredienste betrek almal

‘n Mens hoef nie ‘n spesiale kinderoomblik aan die begin van die diens te hê om die kinders te betrek nie. Met ‘n kinderoomblik word kinders hoofsaalik verbind aan die persoon wat dit aanbied, soos die leraar. Met ‘n inter-ouderdom interaktiewe erediens is die fokus om die gemeentelede aan mekaar te verbind. In die loop van die erediens word daar geleenthede geskep waar mense van verskillende ouderdomme met mekaar saam kan gesels of iets kan doen.

10 wenke om vir ‘n interaktiewe liturgie:

  1. Verwelkoming– gesinne kan saam bulletins uitdeel en mense verwelkom by die deure. Laat mense ook mekaar groet aan die begin van die diens, nadat die Christuskers aangesteek is as ‘n simbool van Jesus se teenwoordigheid.
  2. Afkondigings– verwys na alle ouderdom verwante sake of gebruik ‘n verskeidenheid van mense om telkens die afkondigings te doen.
  3. Sang– gebruik kinderliedere of kinder-vriendelike liedere, of kinders kan betrek word deur instrumente te bespeel
  4. Inleidingvan die preek – gebruik ‘n storie, ‘n videogreep of ‘n handeling wat die tema inlei.
  5. Teksgedeelte– gebruik dalk iemand anders om die teks te lees, laat kinders dit opvoer of gebruik visuele hulpmiddelle om die verhaal te vertel.
  6. Nagmaal– laat mense nagmaal aan mekaar bedien of gesinne wat dit saam uitdeel.
  7. Doop– doen ‘n interaktiewe doopherinnering of laat ouer mense vertel wat die doop beteken, of ouers vertel aan hul kind hul kind se doop storie.
  8. Belydenis van geloof– laat mense aan mekaar hul geloof bely of die storie van hulle eie belydenisaflegging deel.
  9. Geloofsbelydenis– laat gesinne saam geloofsbelydenis van hul eie skryf.
  10. Skuldbelydenis – sing ‘n lied of gebruik ‘n lied wat gesing is se woorde as ‘n skuldbelydenis gebed of gebruik ‘n handeling soos handewas waaraan mense kan deelneem.

Geskryf deur Anriëtte de Ridder na aanleiding van ‘n Familie Netwerk gesprek oor “Hoe om kinders te betrek by eredienste”. Die Familie Netwerk is ‘n inisiatief van die Taakspan vir Jeug en Familiebediening van die Sinode van Wes-Kaapland.